Gerbiamieji, 

Esame tarptautinių ekspertų įvertinta ir akredituota valstybinė aukštoji mokykla, sėkmingai tęsianti susibūrusių į Kauno kolegiją įvairių studijų institucijų ilgametę patirtį, plėtojanti organizacijos kultūrą ir tradicijas. Šiandien Kauno kolegija – gausi studentų, dėstytojų, absolventų bendruomenė, kurią jungia siekis dalintis žiniomis ir patirtimis, tarnystė visuomenei.

Kauno kolegija, kryptingai ir sistemingai žengdama pirmyn, lygiuojasi į europinę studijų kokybę, orientuojasi į lyderiaujančių Europos aukštųjų mokyklų patirtį. Kauno kolegijoje ES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis modernizuojama bei plėtojama institucijos infrastruktūra, vyksta studijų programų naujinimas, tobulinama studijų ir valdymo kokybė, keliamos darbuotojų kompetencijos. Sėkmingai įgyvendinta akademinio miestelio vizija – Kauno miesto Pramonės prospekte iškilo naujas modernus statinys, jungiantis čia jau įsikūrusius kolegijos pastatus.

Jaučiamės matomi ir vertinami visuomenės, nes Lietuvos kolegijų ir Europos aukštojo mokslo erdvės reitinguose, sudarytuose remiantis pasaulyje populiariomis reitingavimo metodikomis, jau ne vienerius metus užimame stiprias pozicijas tarp mūsų šalies kolegijų.

Mūsų aukštojoje mokykloje siekiama suderinti studentų, dėstytojų, darbdavių požiūrius bei lūkesčius ir nukreipti institucijos veiklą kokybės gerinimo linkme. Visų mūsų uždavinys – dirbti taip, kad perduodama išmintis maksimaliai atitiktų studijuojančiųjų poreikius. Dėstytojų ir kitų kolegijos darbuotojų pastangos, bendradarbiaujant kartu su studentais, formuoja studijuojančiojo atsakomybę, idėjų raišką, konkurencingumo suvokimą.

Kvalifikuoti Kauno kolegijos dėstytojai siekia padėti atverti studentams teorinių žinių klodus ir išugdyti praktinius, darbo vietoje reikalingus įgūdžius, palaikyti draugišką bendravimą ir interaktyvius žinių perteikimo metodus. Ryški ir nuosekli bendruomenės iniciatyva plėsti akiratį ir gilinti žinias dalyvaujant respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, realizuoti verslo ir meno projektus.

Didžiuojamės Kauno kolegijos studentais, kurių pasiekimai glosto širdis jų artimiesiems, garsina mūsų Alma Mater vardą ir suteikia paskatą žengti į priekį. Džiaugiamės kolegijos absolventų sėkme, kuri nusišypso ne dėl likimo įgeidžių, o dėl stiprios motyvacijos, aiškios karjeros vizijos ir gebėjimo puikiai panaudoti studijų metų įgytą patirtį.

Studijų naudą lemia ne tik studentų ir dėstytojų bendradarbiavimas, tačiau ir studijų sąlygos. Kauno kolegijoje realizuojamų studijų patrauklumas – studijų sričių įvairovė, tarptautiškumas ir nuolatinis studijų turinio atnaujinimo procesas, atsižvelgiant į darbo rinkos, technologinius, ekonominius, socialinius pokyčius. Džiugu, kad mūsų institucijoje įsitvirtina viso gyvenimo studijų idėja: kolegijos studentai studijas tęsia Lietuvos ir užsienio universitetuose, o universitetų studentai, įgiję bakalauro ar magistro laipsnius, ieško į praktiką orientuotų žinių ir atranda studijas Kauno kolegijoje.

Reikšmingą vaidmenį atlieka partnerystė – Kauno kolegija bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis, valstybės organizacijomis, asocijuotomis verslo struktūromis, kitomis aukštosiomis mokyklomis. Partnerystė mums padeda plėsti tobulėjimo kartu, tarnystės visuomenei erdves. Studijų metu Kauno kolegijos studentai sutinka kolegas iš kitų kontinentų – atsiskleidžia tarpkultūrinė komunikacija, plečiasi globalizacijos procesų suvokimas.

Mūsų aukštojoje mokykloje jaunatviškas šurmulys girdėti ne tik paskaitų metu, nes studentai savo energiją taip pat atskleidžia laisvalaikio – meno, sporto, technologijų mėgėjų – kolektyvuose. Gausu ir studentiškų renginių: „Meno dienos“, tarptautinis mados šou „Apkalbos“, robotų valdymo varžybos, kosmetologų profesinio meistriškumo konkursas „Grožio metamorfozės“, verslumą skatinanti praktinio mokymo firmų mugė ir daugelis kitų.

Savo tikslų siekiame vadovaudamiesi svarbiausiomis bendruomenei vertybėmis – atvirumu, profesionalumu, bendruomeniškumu, pagarba ir atsakomybe. Kviečiame ir Jus prisijungti prie gausios ir draugiškos Kauno kolegijos bendruomenės.

Tobulėkime kartu.

Kauno kolegijos direktorius Dr. Mindaugas Misiūnas