Skelbimas apie viešą konkursą VšĮ Kauno kolegijos direktoriaus pareigoms eiti

VšĮ Kauno kolegijos (toliau – Kolegija) taryba skelbia viešą konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti. Reikalavimai pretendentams:

 1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro ar jam prilygintas laipsnis (mokslo daktaro laipsnis – privalumas);
 2. gebėjimas komunikuoti bent viena iš šių užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų, anglų kalba – privalumas);
 3. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus;
 4. ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje;
 5. ne mažesnė kaip 5 metų vadybinė patirtis;
 6. turi tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijų, nustatytą LR Mokslo ir studijų įstatyme:

6.1. jo elgesys atitinka Kolegijos akademinės etikos kodekso normas;

6.2. nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;

6.3. nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

6.4. nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

Pretendentai, teikdami dokumentus, privalo vadovautis Kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas)

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse direktoriaus pareigoms eiti (Aprašo 1 priedas – atsisiųsti);
 2. sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (Aprašo 2 priedas – atsisiųsti);
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (-ų) kopiją (-as);
 5. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (Aprašo 3 priedas – atsisiųsti);
 6. gyvenimo aprašymą pagal „Europass“ formą (Aprašo 4 priedas – atsisiųsti);
 7. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį;
 8. savo veiklos Kolegijoje gaires artimiausiems 5 metams;
 9. kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba išsiųsti registruotu paštu Kolegijos Personalo tarnybai adresu: Pramonės pr. 20, 1-067 kab., 50468 Kaunas. Dokumentai turi būti pateikiami (siunčiami) užklijuotame voke. Ant voko turi būti nurodyta, kad dokumentai teikiami (siunčiami), siekiant dalyvauti Kolegijos direktoriaus rinkimuose. Dokumentai privalo būti pateikti iki 2018 m. balandžio 19 d. 15 val. (tiek pristatyti asmeniškai, tiek išsiųsti paštu).

Išsamesnė informacija apie viešąjį konkursą teikiama darbo dienomis 9 – 15 val. tel. +370 685 51540.

Informacija atnaujinta: 2018-03-15