Tarptautinės veiklos kryptys

Siekiama, kad  2020 metais išvykstančių  studentų judumas būtų 20 proc. nuo bendro studentų skaičiaus, išvykstančių ir atvykstančių studentų santykis – 1:1, o dėstytojų judumas – geriausias tarp Lietuvos kolegijų.

Siekiant stiprinti studijų, mokslo/meno taikomosios veiklos ir veiklos pasaulio sąveiką vykdomi tarptautiniai projektai, orientuoti į šalies/regionų poreikius, mokslo taikomosios veiklos projektai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Kauno kolegijos padaliniai skatinami dalyvauti tarptautiniuose projektuose atsižvelgiant į vykdomų studijų programų specifiką, kolegijos prioritetus ir tikslus.

Partneriai

Kauno kolegija aktyviai bendradarbiauja su daugiau kaip 200 užsienio partnerių pagal Europos Sąjungos Erasmus programą. Taip pat, Kauno kolegija ir jos atstovai yra šių tarptautinių asociacijų ir tinklų nariai.

Kauno kolegijos Erasmus+ partneriai Programos šalyse

Nuo 2015 metų Kauno kolegija dalyvauja „Erasmus +”  mobilumo programoje su šalimis Partnerėmis ir šuo metu bendradarbiauja su Baltarusijos, Kinijos LR, Gruzijos, Serbijos, P. Afrikos ir Ukrainos aukštosiomis mokyklomis. Užmegzti ryšiai su Izraelio AM.

Erasmus+ partneriai šalyse Partnerėse

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas