Tarptautinės veiklos koordinavimas

Įgyvendinant  kolegijos  tarptautiškumo plėtros veiklas tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimui Kauno kolegijoje įkurtas Tarptautinių studijų skyrius, kurio pagrindinės funkcijos yra:

 • Koordinuoti ERASMUS programos  įgyvendinimą  kolegijoje;
 • Organizuoti ir administruoti tarptautinius dėstytojų ir studentų mainus pagal įvairias tarptautines programas ir dvišalius susitarimus;
 • Vykdyti užsienio studentų priėmimą nuolatinėms studijoms;
 • Vykdyti Kolegijos tarptautinių  studijų projektų priežiūrą, konsultuoti dėstytojus šių projektų  rengimo ir vykdymo klausimais, sekti paraiškų teikimo terminus ir skleisti apie tai  informaciją, vesti vykdomų studijų projektų statistinę apskaitą;
 • Rengti kolegijos tarptautinę veiklą  reglamentuojančius dokumentus;
 • Kaupti, sisteminti ir teikti  informaciją apie Kolegiją, reikalingą jos tarptautiniam bendradarbiavimui organizuoti;
 • Teikti  informaciją kolegijos padaliniams apie galimybes dalyvauti tarptautiškumo plėtros veiklose;
 • Bendradarbiauti su  KK  ESN (ERASMUS Student Network) užsienio studentų priėmimo, laisvalaikio ir buitinių problemų sprendimo klausimais;
 • Atstovauti kolegijai tarptautiniuose renginiuose.

Kontaktai:

 • Tarptautinių studijų skyriaus vedėja  Jolanta Valiaugienė, e. paštas: jolanta.valiaugiene@go.kauko.lt
 • Tarptautinių studijų skyriaus specialistė, atsakinga už išvykstančius studentus ir dėstytojus, Indrė Domanaitienė,  e. paštas: erasmus@go.kauko.lt
 • Tarptautinių studijų skyriaus specialistė, atsakinga už atvykstančius studentus ir dėstytojus, Agnė Narvilaitė, e. paštas: incoming@go.kauko.lt 

Tarptautinę veiklą akademiniuose padaliniuose koordinuoja projektų koordinatoriai.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas