Erasmus chartija

Kauno kolegijai suteikta Erasmus chartija aukštajam mokslui 2014–2020 metams.

Pasirašydama chartiją Kauno kolegija įsipareigoja prisidėti prie Europos aukštojo mokslo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo programos įgyvendinimo pagal šiuos prioritetus:

  •  didinti prieinamumo lygius, tenkinant absolventų ir tyrėjų poreikius;
  •  gerinti aukštojo mokslo kokybę;
  •  gerinti kokybę per mobilumą ir užsienio bendradarbiavimą;
  •  susieti aukštąjį mokslą, tyrimus ir verslą, siekiant kokybės bei regionų plėtros;
  •  gerinti valdymą ir finansavimą.

Kauno kolegijos veiklos principai ir tarptautinė plėtra siekiant šio tikslo yra išdėstyta
Erasmus politikos nuostatose 2014-2020

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas