Tarptautinė veikla

Tarptautinė veiklaKolegijos veiklų tarptautiškumo didinimas yra vienas iš Kauno kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų strateginių prioritetų. Siekiant padidinti institucijos tarptautinę pripažinimą ir patrauklumą didelis dėmesys yra skiriamas tarptautinėms studijoms palankios aplinkos sukūrimui, akademinio personalo ir kitų darbuotojų kompetencijų, reikalingų darbui multikultūrinėje aplinkoje, plėtojimui, studijų programų anglų kalba rengimui.

Kauno kolegija pirmauja tarp Lietuvos kolegijų pagal išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikai į užsienį studentų skaičių.  Kiekvienais metais per 200 studentų  dalyvauja Erasmus mainų programoje. Išvykstamąjį mobilumą didina ir aktyvus kolegijos studentų ir dėstytojų dalyvavimas intensyviose studijų programose, kurios vykdomos pagal Erasmus, Nordplus programas arba dėl tarpusavio susitarimų su partneriais.

Erasmus chartija

Tarptautinės veiklos kryptys

Tarptautinės veiklos koordinavimas

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas