Akademinė taryba

Kauno kolegijos Akademinė taryba – Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas, veikiantis pagal Akademinės tarybos patvirtintą darbo reglamentą. Akademinė taryba renkama ir veikia Statute ir Akademinės tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Akademinė taryba renkama 5 metams. Akademinės tarybos nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai.

Kauno kolegijos Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Irma Spūdytė, Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto studijų plėtros skyriaus vadovė.

Akademinės tarybos nutarimai 2016 m.

Akademinės tarybos nutarimai 2015 m.

Akademinės tarybos nutarimai 2014 m.

Akademinės tarybos veiklos ataskaita už 2012 m.

Akademinės tarybos nariai:

Docentai:

 • dr. Andrius Brusokas;
 • dr. Rima Jasnauskaitė;
 • dr. Donatas Rekus;
 • dr. Viktorija Piščalkienė;
 • dr. Irma Spūdytė;
 • dr. Eglė Stasiūnaitienė;
 • dr. Nijolė Zinkevičienė;

Dėstytojai:

 • Paulius Baltrušaitis;
 • Jolanta Bareikienė;
 • Julius Dovydaitis;
 • Milda Gintilienė,
 • Dalia Ilevičienė;
 • Ona Junevičienė;
 • Renata Krygerienė;
 • Virginija Kondratavičienė,
 • Nijolė Meškelienė;
 • Janina Morkūnienė;
 • Gelmina Motiejūnė;
 • Regina Motienė;
 • Giedrius Pilkis;
 • Daiva Sajek;
 • Virginijus Valčiukas;
 • Faustas Zubka;

Studentų atstovai:

 • Laurynas Fokinas;
 • Viktorija Gudauskaitė;
 • Donata Laurinaitytė;
 • Austumas Maliauskas;
 • Izabelė Rainytė;
 • Rimvydė Šimkevičiūtė;
 • Mantas Velička;

Kiti nariai:

 • Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas;
 • Studijų tarnybos vedėja Kristina Bespalova;
 • Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnybos vadovė Inga Stravinskienė.

Sudėtis paskelbta 2017 m. vasario 27 d. įsak. Nr. 1-80

Sudėties pakeitimai paskelbti 2017 m. gegužės 19 d. įsak. Nr. 1-194

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas