Misija

Mes vykdome kokybiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į praktinę veiklą, besimokančiojo ir visuomenės poreikius bei plėtojame mokslo ir meno taikomąją veiklą.

Vizija

Kauno kolegija – moderni, socialiai atsakinga, versli, tarptautinį pripažinimą pasiekusi aukštojo mokslo institucija, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas.

Kauno kolegijos vertybės

Atsakomybė – mums yra sąžiningas, skaidrus sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į studentų, dėstytojų, tėvų, socialinių partnerių, darbdavių ir kitų visuomenės narių reikmes. Atsakomybė – tai įsipareigojimų, duotų sau ir kitiems, įvykdymas, racionaliai panaudojant turimus išteklius.

Profesionalumas – mums yra pažinimas, prasidedantis nuo savęs, tikėjimas savo ir kitų jėgomis, būtinybė kokybiškai įgyvendinti sumanymus. Profesionalumą skatina nuolatinis žinių troškimas, asmens ir aplinkos savitarpio dermė, noras pasiekti tikslus, siekis lyderiauti savo srityje.

Atvirumas – mums padeda atrasti, priimti, taikyti ir kurti naujoves bei žengti į priekį kartu su dinamišku veiklos pasauliu. Atsivėrimas – mūsų poreikis ir varomoji jėga, skatinantys dalintis patirtimi, tobulėti ir valdyti pokyčius. Tik laisvoje ir demokratiškoje aukštojoje mokykloje auga savarankiškai mąstančios ir kūrybingos asmenybės.

Pagarba – mums yra tolerancija žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, požiūrio ir įsitikinimų. Pagarba kiekvieno darbui ir indėliui į bendrą veiklą padeda siekti norimų rezultatų. Pagarba praeičiai, savo šalies ir organizacijos kultūrai formuoja mūsų tapatybę ir užtikrina esamų tradicijų tęstinumą bei naujų kūrimą.

Bendruomeniškumas – mums yra nuolatinis procesas, kurio rezultatas – ilgalaikiai ir glaudūs bendruomenės narių santykiai. Mūsų principai – bendravimas ir bendradarbiavimas, dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis bei idėjomis. Kolegijos sėkmę kuria bendrai sutelktos kiekvieno bendruomenės nario pastangos.

Naudingos nuorodos