Kokybės politika

Kauno kolegijos kokybės politikos pamatas – Kolegijos vertybės, puoselėjamos įgyvendinant jos viziją ir misiją. Mes kokybę suprantame kaip veiksmingą mūsų išsikeltų tikslų, nubrėžtų Strategijoje 2020, įgyvendinimą. Šie strateginiai siekiai – visų Kolegijos veiklų tobulinimo pagrindas.

Periodiškai vertiname ir tobuliname studijas, mokslo ir meno taikomąją veiklą bei jas palaikančią aplinką. Mes puoselėjame kokybės kultūrą ir esame tvirtai įsitikinę, kad kokybė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų studijų pasiekimų ir darbo rezultatų – kokybė yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė.

Bendradarbiavimą su absolventais, darbdaviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis grindžiame tarpusavio pasitikėjimu. Dalyvaujame šalies ir tarptautiniuose procesuose, atsinaujiname numatydami ateities perspektyvas.

Mes atsakingai informuojame visuomenę apie savo veiklos pasiekimus. Esame komanda, susitelkusi veiksmingai įgyvendinti Kolegijos misiją – vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į praktinę veiklą, besimokančiojo ir visuomenės poreikius bei plėtoti mokslo ir meno taikomąją veiklą.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas