• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Socialinė atsakomybė

  Socialinė atsakomybė Kauno kolegijoje

  Kauno kolegija – aukštoji mokykla, aktyviai veikianti Lietuvos ir tarptautinėje aukštojo mokslo ir tyrimų sferoje. Studijų vykdymas, taikomųjų tyrimų praktika ir trečioji aukštosios mokyklos misija – tarnystė visuomenei – yra grindžiami darnios plėtros principais, socio-ekonominės ir ekologinės darnos su aplinka ir visuomene siekimu.

  Kolegija sudaro sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją išsilavinimo siekiantiems asmenims, vykdo neformalųjį suaugusiųjų mokymą (perkvalifikavimą, tęstinį mokymą), ugdo švietimui, kultūrai, žinioms imlią, kūrybingą, išsilavinusią, orią, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę. Kolegija propaguoja ir remia mokymosi visą gyvenimą kultūros formavimąsi tiek šalyje, tiek regionuose.

  Kolegijos teikiamas išsilavinimas ir mokslo taikomųjų tyrimų sistema yra orientuota į aukštojo mokslo prieinamumą, atvirą ir lanksčią partnerystę su verslo, kultūros, viešojo sektoriaus organizacijomis ir bendruomenių nariais. Kolegijoje įdiegta kokybės ir socialinio atsakingumo vadybos sistema, užtikrinanti visuminę studijų kokybės priežiūrą ir nuolatinį gerinimą, sukurianti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą bei tarnystę visuomenei.

  2012 metais Kauno kolegija tapo „United Nations Global Compact“ tinklo, jungiančio per 8700 įvairių sričių organizacijų, nare. Tinklas, vienijantis organizacijas iš 135 šalių skatina visų pasaulio šalių įmones veikti atsakingai: saugoti gamtą, skaidriai elgtis darbe, nekenkti įvairioms visuomenės grupėms, verslo sektoriui, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt., spręsti socialines ir aplinkos apsaugos problemas, palaikyti visuomenės raidos ir ekonomikos augimą.

  Socialiai atsakingos veiklos principai

  Siekiant sėkmingai įgyvendinti Kolegijos strategiją 2020, vadovaujamasi Jungtinių Tautų socialiai atsakingos veiklos tinklo Pasaulinio susitarimo darnaus vystymosi iniciatyva, pritaikyta aukštosioms mokykloms, bei kreipiančia į keturias sritis:

  • Žmogaus teisių srityje Kolegija įsipareigoja gerbti prigimtines žmogaus teises ne tik institucijoje, bet ir visoje savo įtakos sferoje – nepriklausomai nuo rasės, tautybės, įsitikinimų, socialinės kilmės ar statuso. Kauno kolegija gerbia žmogaus teises, nustatydama darbuotojų įdarbinimo bei studentų priėmimo ir studijų sąlygas. Nediskriminavimas, saviraiška, dalyvavimas valdyme, pagarba vietos kultūrai ir tarpkultūriniam bendravimui – esminiai elementai, sudarantys sąlygas asmenybių brandai.

  • Darbuotojų teisės Kolegijoje suprantamos kaip akademinės bendruomenės – darbuotojų ir studentų – teisės. Bendruomenė skatinama kurti asociacijas ir kitokias organizacijas, vykdoma skaidri ir efektyvi akademinių ginčų sprendimo politika. Studijų tvarka, neįgaliųjų darbo / studijų taisyklės, darbo ir poilsio / gyvenimo sąlygos, darbo aplinkos, sveikatos ir  saugos klausimai sprendžiami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir socialiai atsakingos organizacijos veiklos principus.

  Aplinkos apsaugos srityje Kolegija įsipareigoja užtikrinti, kad jos veikla nekelia pavojaus žmonėms ir aplinkai bei tausoja gamtos ir visuomenės resursus, ieškodama būdų, kaip taikyti efektyvius išteklių vartojimo modelius, vykdyti palankias aplinkai transporto, maitinimo paslaugų, atliekų perdirbimo ir kitas taršos mažinimo programas, įgyvendinti „žaliųjų pirkimų“ praktiką, tausoti vandens, energijos išteklius, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

  • Kova su korupcija Kolegijoje vykdoma vadovaujantis skaidrumo ir atskaitomybės principais. Organizacijoje įgyvendinami šiuos principus atitinkantys sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais, aiškiomis studentų ir darbuotojų atrankos ir skatinimo procedūromis. Kauno kolegijoje netoleruojama: neobjektyvūs studijų pasiekimų vertinimai, plagiatų ir mokslinių rezultatų falsifikavimas, nusirašinėjimas.

  Kauno kolegijos akademinės etikos kodeksas

  Kolegijos bendruomenė – administracijos, pedagoginio personalo darbuotojai, mokslo ir meno taikomosios veiklos ir kiti darbuotojai bei studijuojantieji – vadovaujasi akademinės etikos kodeksu. Taip siekiama palaikyti ir skatinti sąžiningumą, pagarbą žmogaus orumui ir jo teisėms, toleranciją, teisingumą, profesinę atsakomybę. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys įsipareigoja laikytis etinių normų, apibrėžiamų Kauno kolegijos akademinės etikos kodekse.

  LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė

  www.etika.gov.lt

  Kauno kolegijos Etikos komiteto nariai

  Antanas Vaidelys – direktoriaus pavaduotojas komunikacijai, deleguotas Kauno kolegijos akademinės tarybos;
  Jolanta Bareikienė – Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro vadovė, deleguota Kauno kolegijos akademinės tarybos;
  Vitalija Skėruvienė – Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorė, deleguota Kauno kolegijos akademinės tarybos;
  Milda Gintilienė – lektorė, vykdanti Reabilitacijos katedros vedėjo funkcijas, deleguota Kauno kolegijos akademinės tarybos;
  Birutė Leonienė – Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorė, deleguota Kauno kolegijos Darbuotojų profesinės sąjungos;
  Ričardas Pocius – Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto studentas, deleguotas Kauno kolegijos studentų atstovybės;
  Modesta Garkauskaitė – Medicinos fakulteto studentė, deleguota Kauno kolegijos studentų atstovybės.

  Darnios plėtros iniciatyvos Kauno kolegijoje

  Apie darnios plėtros iniciatyvas kviečiame skaityti Kauno kolegijos elektroniniame leidinyje „Diktum faktum“.

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas