• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Faktai ir skaičiai

  Studijos

  Kauno kolegijoje studijas galima pasirinkti iš daugiau kaip 50 koleginių aukštųjų studijų programų. Sėkmingai baigus studijas, suteikiamas pirmosios  studijų pakopos – profesinio bakalauro – laipsnis.

  Kauno kolegijoje vykdomos studijų programos priskirtos technologijos, socialinių, biomedicinos, menų ir humanitarinių mokslų studijų sritims.

  Studijų programos yra sudarytos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį įgytų tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Praktikos ir kitas praktinis rengimas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

  Kauno kolegijos studentai, priklausomai nuo studijų programos, praktikas atlieka kolegijoje – laboratorijose, spaustuvėje, kompiuterių klasėse, praktinio mokymo firmose – ir už jos ribų – Lietuvoje / užsienyje – įvairiose verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, mokyklose ir pan.

  Kauno kolegija, remdamasi mokymosi visą gyvenimą nuostatomis, vykdo aukštųjų koleginių studijų programas, teikia Lietuvos gyventojams perkvalifikavimo paslaugas, skirtas darbo kvalifikacijai įgyti arba persikvalifikuoti,  vykdo  neformaliojo  suaugusiųjų švietimo programas, organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus, stažuotes  įmonių darbuotojams ir kt.

  Kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi  kitoje Lietuvos / užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai. Taip  pat gali būti vertinami ir pripažįstami asmens mokymosi pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

  Studentai

  2017 metų pavasario semestre Kauno kolegijoje studijuoja 6855 studentai.

  Kasmet gausią Kauno kolegijos bendruomenę papildo apie 2200 pirmo kurso studentų.

  Per 60 procentų visų besimokančiųjų sudaro merginos, likusi dalis – vaikinai.

  Beveik dviejų trečdalių Kauno kolegijoje studijuojančių būsimųjų specialistų studijas finansuoja valstybė, likusieji studijas apmoka savo lėšomis.

  Kauno kolegija, siekdama užtikrinti studijų prieinamumą, organizuoja ištęstines studijas, kurias dažniau renkasi jau į darbo rinką įsilieję asmenys. Užimtiems stojantiesiems, priklausomai nuo studijų programos, siūloma rinktis studijas pagal sesijų tvarkaraštį arba vakarais.

  Kauno kolegijoje palaipsniui diegiama neformaliai įgytų kompetencijų užskaitymo sistema, kurios teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti asmenys, kurie žinių įgijo tobulindamiesi savarankiškai, neformaliais būdais, tačiau norėtų įgyti formalų išsilavinimą.

  Dėstytojai

  Kauno kolegijoje žiniomis su besimokančiaisiais dalijasi 604 dėstytojai (2017 m. balandis).

  Analitinio savaitraščio „Veidas“ sudaryto 2012 metų kolegijų reitingo duomenimis, Kauno kolegijos akademinio personalo kvalifikacija įvertinta aukščiausiai iš visų valstybinių Lietuvos kolegijų.

  Dėstytojai, siekdami kuo suprantamiau perteikti žinias ir atsižvelgdami į besikeičiančius studentų mokymosi įpročius bei technologinius pasiekimus, paskaitose naudoja interaktyvius žinių perteikimo metodus. Priklausomai nuo studijų programos, paskaitų medžiaga pateikiama elektroninėje erdvėje, organizuojamos komandinės užduotys, vaidybinių situacijų analizė, savarankiški tyrimai, edukaciniai interneto žaidimai, profesiniai konkursai, projektų pristatymai

  Studijų kokybė

  Kauno kolegijoje eilę metų įdiegta ir plėtojama kokybės valdymo sistema, susiejanti vidinę kokybės analizę su išorės ekspertų išvadomis apie dėstymo kokybę, studijų programos mokymosi bazių modernumą, absolventų ir darbdavių atsiliepimus.

  Studijų kokybę aukštojoje mokykloje liudija vadinamoji akreditacija – atitikimo reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka Valstybės įgaliotos institucijos. Pastaraisiais metais Kauno kolegijos studijų programos, pateiktos Studijų kokybės vertinimo centrui, buvo akredituotos maksimaliam laikotarpiui.

  Tarptautinis išorinis institucinis Kauno kolegijos veiklos vertinimas buvo atliktas 2014 metais. Studijų kokybės vertinimo centro pavedimu vertinimą atliko tarptautinė ekspertų grupė, sudaryta iš Prof. Jethro Newton (Didžioji Britanija), Dr. Fredy Sidler (Šveicarija), Søren Vang Rasmussen (Danija), Dr. Tara Ryan (Airija), Stasio Švagždžio, Simonui Valionio (Lietuva). Institucinio vertinimo metu siekta įvertinti Kauno kolegijos veiklos kokybę ir lėšų panaudojimo efektyvumą. Institucinio  vertinimo metu vertintos 4 veiklos sritys: Strateginis valdymas; Studijos ir mokymasis visą gyvenimą; Mokslo ir meno taikomoji veikla; Poveikis regionų ir visos šalies raidai. Visos sritys įvertintos teigiamai.

  Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. SV6-45 Kauno kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

  Infrastruktūra

  Kauno kolegijos padaliniai įsikūrę 12 akademinių pastatų.

  Kauno kolegijos studentai apgyvendinami 4 bendrabučiuose.

  Biblioteka ir informacijos išteklių centras – kolegijos padalinys, teikiantis profesionalias informacines paslaugas bei prieigą prie informacijos išteklių, reikalingų kolegijos studijoms ir mokslo taikomiesiems tyrimams, siūlantis modernią mokymosi erdvę. Kolegijos bibliotekos fonduose yra apie 70 tūkst. pavadinimų ir 123 tūkst. egzempliorių spausdintų dokumentų. Biblioteka nuolat papildoma naujais leidiniais, per metus įsigyjama apie 1500 pavadinimų naujų knygų, prenumeruojama apie 200 spausdintų periodinių leidinių.

  Kauno kolegijoje veikia daugiau nei 70 laboratorijų ir dirbtuvių, kuriose studentai bei dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, kuria mokslo ir meno projektus.

  Per 2009–2013 metų laikotarpį Kauno kolegijos studijų aplinkai – akademiniams pastatams, bendrabučiams – renovuoti ar naujai statyti, studijų kokybei tobulinti investuota per 30 milijonų litų. Gerinimo darbai atlikti finansuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir pačios kolegijos lėšomis.

  Daugiau faktų ir skaičių – šiuose dokumentuose:

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas