Kauno kolegija – daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus.

Vienas svarbiausių Kauno kolegijos siekių – plėtoti tarptautinę veiklą, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms studijoms palankios aplinkos kūrimui, studentų ir akademinio personalo kompetencijų, reikalingų darbui multikultūrinėje aplinkoje, plėtojimui.

Šalia studijų, Kauno kolegijoje plėtojama mokslo taikomoji veikla, kurios rezultatais prisidedama prie regionui ir šaliai aktualių problemų sprendimo.

Šiandienos Kauno kolegijoje nuolatinis studijų kokybės tobulinimas nukreiptas į socialiai atsakingų, kūrybingų, pasitikinčių savimi ir siekiančių išskirtinumo savo srityje specialistų ugdymą.

Informacija atnaujinta: 2017-11-07

Skelbimai